vyloučeni ve dvou letech?

předškoláci a špatné chování

v posledních několika letech řada studií prokázala nárůst problémů s chováním u předškoláků. Vyšetřovatelé tvrdí ,že tyto problémy zahrnují “ prodloužené záchvaty vzteku, fyzická a verbální agrese, rušivé hlasové a motorické chování, ničení majetku, sebepoškozování, nedodržení, a stažení.“Ve stejné době, Yale Child Study Center zjistil, že u. s. předškoláci jsou třikrát častěji vyloučeni ze svých učeben než studenti ve stupních K-12.

tato zjištění jsou alarmující, zejména s ohledem na skutečnost, že náročné chování je jedním z nejsilnějších prediktorů závažnějších problémů, jak děti stárnou, včetně kriminality, agrese, antisociálního chování a zneužívání návykových látek.

co se děje? Co je důležitější, co s tím můžeme dělat?

Odborníci váží
výzkum jasně ukázal, že účast v centru péče o děti dává většině předškoláků podporu v předškolním věku a matematických dovednostech. Často to však také vede k „negativnímu sociálnímu chování“, zejména když dítě začne navštěvovat předškolní zařízení před dvěma lety.

mnoho vědců považuje pokračující nárůst špatného chování předškolního věku za známku potřeby změny ve školních programech a řízení učeben. Ale je také na rodičích, aby stanovili limity pro své děti a aby je příliš brzy netlačili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.