Luovuus ja innovointi ovat perustavanlaatuisia ja elintärkeitä moottoreita kaikille liike-elämän aloille ja teknologiselle toiminnalle yksilö -, tiimi-ja organisaatiotasolla. luovuus ja innovaatiot missä tahansa organisaatiossa ovat tulleet yhdeksi organisaation suorituskyvyn, menestyksen ja pidemmän aikavälin selviytymisen taustatekijöistä. Luova prosessi on kriittinen osa oppimiskokemuksia ja käytäntöjä, ja molemmat ovat olennaisia osia prosessin idea sukupolven ja toteutuksen kehittää ja ottaa käyttöön uusia ja parempia tapoja tehdä asioita ja kohti parempia menettelyjä, suorituskykyä, käytäntöjä tai tuotteita.

mitä tarkoitetaan innovaatiolla

innovaatio on sellaisen uuden idean, tuotteen, palvelun tai prosessin toteuttamista, joka luovasti tuottaa lisäarvoa yritykselle, hallitukselle tai yhteiskunnalle. Arvo voi olla taloudellinen, sosiaalinen, psykologinen tai esteettinen. se on kipinä, joka parantaa yhtiön asemaa ja tekee siitä markkinoiden suurimman ja parhaan aseman. Se on myös tyyli yritysten käyttäytymistä ja politiikkaa mukava uusia ideoita, riskejä, ja varasuunnitelmia äkillinen kasvu tai jopa epäonnistuminen.

Innovaatiotaitoiset yritykset eivät välttämättä tähtää tutkimus-ja kehitystyöhön. Sen sijaan he viljelevät uutta yrityskäyttäytymisen mallia, joka johtaa jatkuvaan kehitykseen ja suurempaan tuottoon paremmalla ja mukavammalla tavalla.

mitä luovuus tarkoittaa

luovuus on kykyä luoda ja luovan olemisen laatua uusien, kuvitteellisten ja tuntemattomien ideoiden tuottamiseksi ja asetelmien muuttamiseksi todellisuudeksi. Luovuudelle on ominaista kyky hahmottaa maailmaa uusilla tavoilla, luoda piilokuvioita, linkittää toisiinsa näennäisesti liittymättömiä ilmiöitä ja luoda odottamattomia ja innovatiivisia ongelmia ja kriisiratkaisuja. Luovuuteen kuuluu kaksi prosessia: ajattelu, sitten tuotanto. Luovuus on prosessi, jossa syntyy jotain uutta.

Mitä eroa niillä on?

luovuuden ja innovoinnin keskeinen ero on siinä, että ensimmäinen tarkoittaa uuden ja uuden idean tai suunnitelman luomista, kun taas toinen tarkoittaa uuden palvelun, tuotteen tai keksinnön tuomista markkinoille, jota ei ole ennen tuotu markkinoille. Tässä muut eroavaisuudet pisteissä:

  1. luovuus liittyy ”mielikuvitukseen”, mutta innovointi ”tuottavuuteen ja toteutukseen”.
  2. luovuutta ei kuluteta rahallisesti, mutta sille on mahdollista altistua toteutus-ja innovaatiovaiheessa.
  3. luovuutta ei voi koskaan mitata, mutta innovaatiota voi mitata.
  4. jos luot olemattomuudesta jotain uutta ja ainutlaatuista, voit sanoa, että loit sen, kun taas jos olet tehnyt parannuksia johonkin jo olemassa olevaan, voidaan sanoa, että se on innovoitu.
  5. uusien ja epätavallisten asioiden ja käsitteiden ajatteluvaihe, jota kutsutaan luovuudeksi, kun taas innovaatio on prosessi, jossa nämä ajatukset muunnetaan käytännön käyttöön.
  6. luovuuteen ei liity riskejä, kun taas innovaatioihin liittyy aina riski.
  7. innovaatioilla on useita eri lähteitä,mutta luovuus on kyvyiltään ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan rajallista, jota ei välttämättä ole kenessäkään.
  8. innovointi vaatii luovuutta, ei päinvastoin. Luovuus syntyy itsestään, luojan mentaliteetti on hyvä inspiraation lahja, joka voi syntyä ja kehittyä elämän ja kertyneen kokemuksen sekä tieteen ja tiedon lisääntymisen myötä. Luova idea kun pääsee jonkun päästä – se on innovaatio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.