on kymmeniä syitä, miksi henkilö voi olla kiinnostunut kolmannen osapuolen waupacan piirikunnassa Wisconsinissa. Loppujen lopuksi useimmat ihmiset haluaisivat tietää, jos yksilö he aikovat seurustella henkilökohtaisella tai ammatillisella tasolla on rikollinen menneisyys.

tiesitkö kuitenkin, että henkilökohtainen etsintälupa on yhtä tärkeä? Tai pikemminkin, koska etsintäkuulutus voi tulla kummittelemaan sopimattomalla hetkellä. Mutta et ole koskaan ollut lain väärällä puolella. miten nimesi voi olla etsintäkuulutuslistalla?

kukaan ei kertonut tätä pidätysmääräyksistä!

ympäri maata myönnetään joka päivä tuhansia aktiivisia etsintäkuulutuksia. Vaikka oikeudellista menettelyä on noudatettava, jotta voidaan hankkia lupa maistraatin tuomioistuimelta, poliisilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta antaa epäillylle/syytetylle tietoa menettelyn aloittamisesta tai antaa etsintälupaa koskevia tietoja, kun määräys on annettu.

rikoksista ja A-luokan rikkomuksista annetut pidätysmääräykset: lainvalvontaviranomaiset salaavat usein tietoja aktiivisista pidätysmääräyksistä, erityisesti vakavista rikoksista annetuista pidätysmääräyksistä. Tämä on ymmärrettävää, sillä poliisit eivät selvästikään halua antaa epäillylle mahdollisuutta tai aikaa paeta.

tällaisissa skenaarioissa epäillyt tekijät kuitenkin yleensä ennakoivat lähestyvää pidätystään ja mahdollista pidätysmääräyksen antamista nimissään. Tavallinen Joe / Jane joutuu harvoin tällaiseen tilanteeseen.

D-luokan ja luokittelemattomien rikkomusten tapauksessa annetut Warrantit: tavallisten ihmisten ongelmat johtuvat warranteista, jotka liittyvät yksinkertaisiin rikkomuksiin; esimerkiksi oikeuteen saapumatta jättäminen tai liikennesakon maksamatta jättäminen. Etsintäkuulutuksia poliisi ei tällaisissa tapauksissa Hae. Ne antaa oikeuslaitos omasta tahdostaan.

Älkää erehtykö; nämä maksamattomat optio-oikeudet säilyvät järjestelmässä vuosikymmeniä. Tämä tarkoittaa, että sinulla voi olla aktiivinen etsintäkuulutus nimessäsi, joka on peräisin useiden vuosien takaa, eikä sinulla välttämättä ole aavistustakaan siitä. Itse asiassa edes paikallinen poliisi ei ehkä tiedä sellaisesta määräyksestä, ennen kuin he tekevät rutiininomaisen etsintäluvan tarkistuksen sinun nimessäsi, kuten on tapana, kun joku pysäytetään liikenteeseen liittyvän rikkomuksen vuoksi.

ja tämä tekee Waupacan piirikunnan etsintäluvasta ratkaisevan kaikille siellä!

1. Tietää, jos hairahdus voi johtaa pidätykseen: Jos nimestänne löydetään etsintäkuulutus, teidät pidätetään heti. Nyt, tämä voi tapahtua, kun hypätä / ajaa punaisia päin tai jopa kun käyt paikallisen tuomioistuimen tietoja, jotka vaativat sinua lähettämään henkilökortti.

jos et erityisemmin pidä ajatuksesta ratsastaa partioristeilijän takapenkillä tai yöpyä paikallisessa vankilassa, on erittäin suositeltavaa käynnistää etsintäkuulutus omissa nimissäsi.

2. Saat tietoa aktiivisista optio-oikeuksista menneisyydestäsi: Etsintäkuulutustietojen etsiminen on myös hyvä tapa selvittää mahdolliset pidätysmääräykset, joita on mahdollisesti annettu muualla maassa. Tämä ei ole vain karkureita varten. Esimerkiksi oikeuden määräystä pilkkaavalle annetaan hänen nimissään pidätysmääräys.

jos kyseinen henkilö siirtyy myöhemmin toiseen piirikuntaan tai osavaltioon. Hänen nimissään oleva, edellisellä asuinalueella annettu pidätysmääräys säilyy edelleen voimassa järjestelmässä. Jos tämä henkilö joutuu tekemisiin lain kanssa jossain muualla maassa, tämä pidätysmääräys näkyy hänen nimeään vastaan ja johtaa pidätykseen.

3. Tietää identiteettivarkaudesta: pääsy warrant-tietoihin on tehokas tapa tietää, käyttävätkö häikäilemättömät ihmiset nimeäsi ja henkilöllisyyttäsi. Jos henkilö, joka on ottanut henkilöllisyytesi, sekaantuu rikolliseen tekoon, pidätysmääräys annetaan sinun nimelläsi, ei hänen.

jos saat tietää tällaisesta pidätysmääräyksestä, voit paitsi estää pidätyksen myös pysäyttää henkilöllisyytesi varastaneen henkilön ennen kuin hän aiheuttaa lisää ongelmia.

voitko pyytää poliisilta Waupacan piirikunnan etsintäkuulutuslistaa ?

Kyllä, voit ottaa yhteyttä sheriffin toimistoon pidätysmääräyksiin liittyvää tutkintaa varten. Paikallinen lainvalvontaviranomainen ylläpitää tietokantaa kaikista alueella annetuista pidätysmääräyksistä (mukaan lukien pidätysmääräykset). Ennen kuin astut poliisipiiriin, olisi hyvä tietää, onko sinusta pidätysmääräys ja pidätysmääräyksen syy.

muista, voimassa oleva pidätysmääräys + poliisi = pidätys. Vaikka matka sheriffin toimistoon on tarkoitus kaivaa lokaa kolmansista osapuolista, sinun täytyy antaa jonkinlainen henkilöllisyystodistus. Jos he käyttävät etsintälupatietokantaansa-ja jos pidätysmääräyksiä löytyy sinua ja tätä toista henkilöä vastaan, – te molemmat viilennätte kantojanne sellissä.

Niille teistä, jotka haluavat aloittaa etsintäluvan saadakseen asian sovittua, waupacan piirikunnan sheriffin pidätysmääräysten selvittäminen nimissänne ja niiden vapauttamisen syy auttavat teitä etsimään oikea-aikaista ja asianmukaista oikeudellista edustajaa

onko mahdollista saada tietoa waupacan piirikunnan pidätysmääräyksistä paikalliselta oikeustalolta?

oikeuslaitokselta voi tietysti saada etsintäkuulutustietoja, koska maistraatti antaa kaikki tällaiset pidätysmääräykset. Tuomiokapitulin sijaan olisi järkevämpää lähestyä tuomiokapitulin toimistoa.

tämä virasto pitää kirjaa kaikista oikeudellisista asioista. Lisäksi he ovat vastuussa kaikkien julkisten tallenteiden julkaisemisesta pyydettäessä. Sinun on maksettava pieni maksu heidän palveluistaan, varsinkin jos tarvitset tulosteita. Jälleen kerran sinun on ymmärrettävä, että lähestyt valtion virastoa. Tämä tarkoittaa, että kaikki nimissäsi olevat pidätysmääräykset voivat johtaa pidätykseen.

millaista tietoa voi saada etsintäluvan tarkistamisesta?

kuten nimestä voi päätellä, tämänkaltaisella tiedustelulla saa vain kohteen nimissä annettuihin etsintäkuulutuksiin liittyviä tietoja. Mitä tulee pidätysmääräyksen julkaisemiseen johtaneeseen rikkomukseen/rikoslakiin, sinulle tarjotaan vain rajallista tietoa, erityisesti jos suoritat kolmannen osapuolen etsintälupaa ja jos se koskee vakavaa rikosasiaa.

onko Waupacan piirikunnan Sheriffinviraston pidätysmääräysosastolla tietoa kaikista pidätysmääräyksistä henkilön nimissä?

Kyllä, paikallinen lainvalvontaviranomainen ylläpitää tietokantaa kaikista paikallisesti annetuista pidätysmääräyksistä, mukaan lukien mahdolliset pidätysmääräykset. Lisäksi poliisilla on pääsy myös liittovaltion arkistoihin, joissa on aktiivisia etsintäkuulutuksia.

tässä tietokannassa on tiedot kaikista etsintäkuulutuksista eri puolilta maata, mukaan lukien liittovaltion ja osavaltion lainvalvontaviranomaisten etsityimmät luettelot. Tämän lisäksi sheriffin toimistolla on myös tietoja pidätysmääräyksistä, jotka on annettu deadbeat-vanhempia ja muita henkilöitä vastaan, jotka ovat rikkoneet/rikkoneet oikeuden määräystä.

saako waupacan piirikunnan etsintäkuulutus tietoa kaikenlaisista pidätysmääräyksistä?

kuten on keskusteltu, poliisilla on tieto kaikista paikallisesti annetuista aktiivisista etsintäkuulutuksista ja mitä yksityiskohtia heillä ei ole, he pääsevät aina käsiksi. Heillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta jakaa näitä tietoja kanssasi. Useimmiten he eivät itse asiassa anna tietoja, jotka koskevat rikoksia ja vaarallisia rikollisia, jottei kysyjä yrittäisi pidättää kohdetta.

he eivät myöskään välttämättä kerro mistään ulkopaikkakuntalaisista etsintäkuulutuksista, joita he löytävät kohteen nimissä. Sama pätee myös tuomioistuinviraston virkailijaan. Oikeusviranomainen ei itse asiassa välttämättä tarjoa etsintäkuulutustietoja lainkaan, vaan pitää kiinni virallisesta rikoshistoriallisesta selvityksestä. Tämä voi / ei voi sisältää tietoja aktiivisista optio-oikeuksista.

usein oikeuslaitoksen suorittama taustatutkimus antaa sinulle vain tietoja pidätyksistä, jotka lopulta johtivat tuomioihin, ja siitä, kuinka kauan tällaisissa asioissa on istuttu.

miten pidätysmääräyksiä koskeviin tietoihin pääsee käsiksi piirikunnan, osavaltion ja liittovaltion virastoista?

jotkut lainvalvontaviranomaiset laittavat verkkosivuilleen etsintäkuulutuslistan. Kuitenkin, vaikka tällainen laitos tarjotaan, warrantit sisältyvät online-luettelo harvoin palata kuin muutaman vuoden. Monet lainvalvontaviranomaiset eivät anna tietoa pidätysmääräyksistä verkossa.

tällaisissa tapauksissa sinulla on mahdollisuus mennä henkilökohtaisesti heidän toimistoonsa tai kirjoittaa heille tai aloittaa virallinen etsintäkuulutus heidän verkkosivustonsa kautta, Jos tämä on sallittua. Mutta kaikissa näissä skenaarioissa et saa etsintälupaa. Tiedot rajoitetaan tutkimuksen kohteeseen.

mikä on varmin ja helpoin vaihtoehto warrant-haulle?

kuten Olet ehkä jo tajunnut, anonymiteetti varmasti auttaa etsintälupahaun käynnistämisessä. Valitettavasti valtion virastot eivät yleensä tarjoa mahdollisuutta suorittaa etsintäluvan tarkistusta varjoista, niin sanotusti.

lisäksi osavaltion ja liittovaltion virastojen kautta käynnistettyjä etsintäkuulutuksia koskevia tutkimuksia rajoitetaan toimivallan mukaan sekä maantieteellisesti että sen perusteella, millaisia tapauksia ja rikollisia virasto saa käsitellä. Jos haluat löytää pidätysmääräyksiä eri puolilta maata ja käynnistää tutkimuksen anonyymisti, paras vaihtoehto on mennä luotettavan yksityisen tiedon tarjoajan kanssa.

Waupacan piirikunnasta, Wisconsinista

Johdanto (otettu Wikipediasta)

historia

muinaiset alkuperäiskansat rakensivat maanrakennustöitä, jotka ilmaisivat uskonnollisia ja poliittisia käsityksiään. Eräs varhainen eurooppalainen tutkimusmatkailija laski 72 tällaista savikumpua nykyisen Waupacan piirikunnan alueella, ja monet niistä olivat muotokumpuja, jotka olivat ”ihmisten, kilpikonnien, monnien ja muiden kaltaisia.”Nykyisen Taylorjärven ympärille rakennettiin 52 kumpua. Suurin osa kummuista menetettiin maatalouden kehittämiseen. Yksi Monnin muotoinen kumpu on edelleen nähtävissä yksityisellä pihalla County Hwy: n varrella. QQ, Taylorjärven itäpuolella. Paikalla oli paikallinen naistenkerho, jonka isoon kiveen oli asennettu muistolaatta.

eurooppalais-amerikkalaisen kehityksen painostamana Menomineetit luovuttivat näiden maiden omistusoikeutensa Yhdysvalloille sopimuksella vuonna 1852. Tämän jälkeen uusien siirtolaisten virta kasvoi suuresti idästä, ja ihmisiä muutti Uudesta-Englannista, New Yorkista ja Ohiosta. He kehittivät maata etupäässä maatalouskäyttöön alkuvuosikymmeninä ja perustivat nopeasti myös sahalaitoksia jokien varsille.

piirikuntaan rakennettiin 1870-luvulla rautateitä: Wisconsin Central vuonna 1872 ja Green Bay and Minnesota Railroad (myöhemmin Green Bay, Minnesota & St. Paul) vuonna 1873. Nämä paransivat piirikunnan yhteyksiä puutavaran ja muiden tuotteiden markkinoille. Jonkin aikaa yrittäjät ja kauppiaat saivat suuria voittoja puutavarateollisuudesta ja perustivat monia hienoja koteja suurempiin kaupunkeihin.

….

väestötiedot

2000 väestönlaskenta Ikä pyramidi Waupaca County

oli 19,863 kotitalouksia, joista 32,60% oli alle 18-vuotiaita lapsia asuu heidän kanssaan, 58,40% oli aviopareja asuu yhdessä, 7,40% oli naispuolinen talonomistaja ilman miestä läsnä, ja 30,10% oli ei-perheitä. Kaikista kotitalouksista 25,20% koostui yksityishenkilöistä ja 11,70%: ssa oli yksin asuva henkilö, joka oli 65-vuotias tai vanhempi. Kotitalouden keskikoko oli 2,51 ja keskimääräinen perhekoko 3,01.

….

hallitus

piirikunnan virastot

  • piirikunnan hallituksen puheenjohtaja – Dick Koeppen
  • varapuheenjohtaja – Jim Loughrin
  • piirikunnan virkailija – Mary Robbins
  • piirikunnan sheriffi – Brad Hardel

….

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.