Abstract

hypoperfusie van de dunne darm/stopzetting van de arteriële instroom leidt tot acute mesenterische ischemie en is het gevolg van embolische obstructie van de bovenste mesenterische arterie of acute trombotische obstructie (meestal van een reeds ziek mesenterisch vat). Morbiditeit en mortaliteit van deze aandoening zijn hoog. De behandeling omvat conservatieve maatregelen (zuurstof, anticoagulatie, i.v. vloeistoffen) evenals chirurgische (darmresectie, embolectomie, bypass) en endovasculaire (embolectomie, ballon dilatatie, stent) interventie. Niet alle patiënten vereisen een operatie, maar peritonitis of necrose van de volledige dikte vereist een operatie in kandidaten met een goed risico. Bij patiënten met een laag risico kan palliatie gerechtvaardigd zijn.Ischemische colitis is de meest voorkomende vorm van gastro-intestinale ischemie, en jaarlijks worden meer dan 40 gevallen per 100.000 inwoners waargenomen. De pathofysiologie van deze aandoening is slecht begrepen, en de presenterende klinische symptomen zijn niet-specifiek. Symptomatische behandeling vereist ziekenhuisopname, met chirurgie alleen voor perforatie als een vroege complicatie of strictuur als een late complicatie.Chronische mesenterische ischemie is meestal het gevolg van atherosclerotische vernauwing van de coeliakie of superieure mesenterische arteriën.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.