Kronisk dyspnø er definert som dyspnø som varer mer enn en måned. I omtrent to tredjedeler av pasientene som opplever dyspnø, er den underliggende årsaken kardiopulmonal sykdom. Etablering av en nøyaktig diagnose er viktig fordi behandlingen varierer avhengig av den underliggende tilstanden. Astma, kongestiv hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom, lungebetennelse, hjerteiskemi, interstitial lungesykdom og psykogene årsaker utgjør 85 prosent av pasientene med dette hovedsymptomet. Historie og fysisk undersøkelse bør veilede valg av innledende diagnostiske tester som elektrokardiogram, brystet radiografi, pulsoksymetri, spirometri, komplett blodprosent, og metabolsk panel. Hvis disse er ufullstendige, er ytterligere testing angitt. Formell lungefunksjonstesting kan være nødvendig for å etablere en diagnose av astma, kronisk obstruktiv lungesykdom eller interstitial lungesykdom. Høyoppløselig computertomografi er spesielt nyttig for å diagnostisere interstitial lungesykdom, idiopatisk lungefibrose, bronkiektase eller lungeemboli. Ekkokardiografi og hjerne natriuretiske peptidnivåer bidrar til å etablere en diagnose av kongestiv hjertesvikt. Hvis diagnosen forblir uklar, kan det være nødvendig med ytterligere tester. Disse inkluderer ventilasjon perfusjon skanner, Holter overvåking, hjertekateterisering, esophageal pH-overvåking, lungebiopsi, og hjerte trening testing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.