Utvist i en alder av to?

Førskolebarn Og Dårlig Oppførsel

i løpet av de siste årene har en rekke studier vist en økning i atferdsproblemer blant førskolebarn. Etterforskerne sier at disse problemene inkluderer » langvarig raserianfall, fysisk og verbal aggresjon, forstyrrende vokal og motor atferd, eiendom ødeleggelse, selvskading, manglende overholdelse, og tilbaketrekning.»Samtidig Har Yale Child Study Center funnet UT AT USA preschoolers er tre ganger mer sannsynlig å bli utvist fra sine klasserom enn studenter i karakterer K-12.

disse funnene er alarmerende, spesielt i lys av at utfordrende atferd er en av de sterkeste prediktorene for mer alvorlige problemer når barna blir eldre, inkludert kriminalitet, aggresjon, antisosial atferd og rusmisbruk.

Hva skjer? Enda viktigere, hva kan vi gjøre med det?

Eksperter Veier Inn
Forskning har tydelig vist at å delta på et barnehagesenter gir de fleste førskolebarn et løft i pre-lesing og matte ferdigheter. Men det resulterer også ofte i «negativ sosial atferd», spesielt når et barn begynner å gå på en førskole før to år.

Mange forskere ser den fortsatte økningen i dårlig førskoleadferd som en indikasjon på behovet for endring i skoleprogrammer og klasseromsledelse. Men det er også opp til foreldrene å sette grenser for barna sine, og for å unngå å presse dem for hardt, for tidlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.