Fem studier testet hypotesen om at selvopplevd attraktivitet former folks oppfatninger av deres sosiale klasse (subjektiv SES), som igjen former hvordan folk reagerer på ulikhet og sosiale hierarkier. Studere 1 fant at selvopplevd attraktivitet var forbundet med støtte for gruppebasert dominans og tro på å legitimere ideologier, og at disse relasjonene ble formidlet av subjektiv sosial klasse. Etterfølgende eksperimenter viste at høyere selvopplevd attraktivitet økte subjektiv SES, noe som igjen økte SDO (Studie 2 og Studie 5); fremmet sterkere tro på disposisjonelle årsaker til ulikhet (Studie 3); og reduserte donasjoner til en bevegelse som taler for sosial likestilling (Studie 4). Derimot reduserte lavere selvopplevd attraktivitet subjektive SES, noe som igjen førte til en større tendens til å avvise sosiale hierarkier og å tolke ulikhet i form av kontekstuelle årsaker. Disse effektene dukket opp selv etter å ha kontrollert for makt, status og selvtillit ,og ble ikke bare drevet av å indusere folk til å se seg positivt på ønskelige egenskaper (Studie 4 og Studie 5).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.