Executive vrijstelling

Nevada stelt executive werknemers vrij van zijn overwerk eisen. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor executive employee, moet een werknemer voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld onder de federal Fair Labor Standards Act en de bijbehorende regelgeving. Statuut NV 608.018(3)(d); NV Admin. Code 608.125(3)

administratieve vrijstelling

Nevada stelt administratief personeel vrij van zijn overwerkvereisten. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor administratieve werknemers, moet een werknemer voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld onder de federal Fair Labor Standards Act en de bijbehorende regelgeving. Statuut NV 608.018(3)(d); NV Admin. Code 608.125(3)

professionele vrijstelling

Nevada stelt professionele werknemers vrij van zijn overwerkvereisten. NV-Statuut 608.018 (3) (d) om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moeten werknemers:

 • worden in licentie gegeven of gecertificeerd door Nevada om de wet uit te oefenen of een beroep gereguleerd door Nevada statuten 623-645, 645G, en 656A; of
 • een creatieve professional zijn zoals gedefinieerd in de wet eerlijke arbeidsnormen, met uitzondering van een werknemer van een contractant zoals gedefinieerd in de statuten van NV 624.020.

NV-Statuut 608.0116

buitenverkoper-vrijstelling

Nevada-wet verleent vrijstelling aan buitenverkopers wier winst gebaseerd is op commissies. (C)

vrijstelling voor Computerwerknemers

de wet van Nevada stelt analisten van computersystemen, computerprogrammeurs, software-ingenieurs of andere soortgelijke geschoolde werknemers niet vrij van minimumloon of overwerk.

overige minimumloon-en overwerkvrijstellingen

Nevada wet stelt de volgende personen vrij van zowel het minimumloon als de overwerkvereisten:

  • gewone babysitters.
  • huishoudelijk personeel dat woont in het huishouden waar zij werken.
  • werknemers die in de landbouw werkzaam zijn voor een werkgever die in een kalenderkwartaal van het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 500 dagen landarbeid heeft verricht.
  • bestuurders van taxi ‘ s en limousines.

statuten NV 608.250; statuten NV 608.018

alleen overuren vrijstellingen

Nevada wet stelt alleen de volgende personen vrij van overuren. Werkgevers in deze situatie moeten voldoen aan alle minimumloon eisen:

  • buitenlandse kopers;
  • werknemers in de detailhandel of in de dienstensector, zolang zij 1½ maal het standaard minimumloon ontvangen en meer dan de helft van hun beloning afkomstig is uit provisies op goederen of diensten (de representatieve periode om te bepalen of werknemers voor deze vrijstelling in aanmerking komen, mag niet korter zijn dan één (1) maand);
  • de werknemers die onder een cao waarin verschillende overuren eisen;
  • drivers, stuurprogramma’ s helpers, laders en monteurs die werken voor motor vervoerders gelden de federal Motor Carrier Act;
  • medewerkers van de spoorwegen;
  • medewerkers van luchtvaartmaatschappijen;
  • stuurprogramma ’s of drivers’ helpers die lokale leveringen en die worden betaald op een reis grond of andere levering betaling plan;
  • bestuurders van taxi ‘ s of limousines;
  • agrarische medewerkers;
  • werknemers die werken voor bedrijven met een bruto jaaromzet van minder dan $ 250.000;
  • verkopers of monteurs die zich voornamelijk bezighouden met de verkoop of het onderhoud van auto ‘ s, vrachtwagens of landbouwmaterieel;
  • monteurs of werknemers gedurende alle uren waarop de geldende lonen van toepassing zijn overeenkomstig de statuten van de NV 338.020

statuten NV 608.018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.