kreatywność i innowacja są podstawowymi i kluczowymi motorami wszystkich dyscyplin biznesowych i działań technologicznych na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. kreatywność i innowacyjność w każdej organizacji stały się jednym z wyznaczników wydajności organizacyjnej, sukcesu i długoterminowego przetrwania. Proces twórczy jest kluczowym elementem doświadczeń i praktyk uczenia się, a oba z nich są zasadniczymi częściami procesu generowania i wdrażania pomysłów w celu opracowania i wprowadzenia nowych i ulepszonych sposobów robienia rzeczy oraz w kierunku lepszych procedur, wydajności, praktyk lub produktów.

Co To jest innowacja oznacza

Innowacja to wdrożenie nowego pomysłu, produktu, usługi lub procesu, który przy użyciu kreatywności dodaje wartość dla biznesu, rządu lub społeczeństwa. Wartość może być ekonomiczna, społeczna, psychologiczna lub estetyczna. jest to iskra, która poprawia pozycję firmy i czyni ją największą i najlepiej pozycjonowaną na rynku. Jest to również styl zachowania korporacyjnego i Polityki wygodnej w nowych pomysłach, zagrożeniach i nieprzewidzianych sytuacjach z powodu nagłego wzrostu lub nawet porażki.

firmy, które wiedzą, jak wprowadzać innowacje, niekoniecznie dążą do badań i rozwoju. Zamiast tego kultywują nowy wzór zachowań korporacyjnych, który prowadzi do ciągłego rozwoju i większych zysków w lepszy i bardziej komfortowy sposób.

co oznacza kreatywność

kreatywność to zdolność do tworzenia i jakość bycia kreatywnym do tworzenia nowych, wyimaginowanych i nieznanych pomysłów i możliwości przekształcania ich w rzeczywistość. Kreatywność charakteryzuje się umiejętnością postrzegania świata na nowe sposoby, tworzenia ukrytych wzorców, łączenia pozornie niepowiązanych ze sobą zjawisk oraz generowania nieoczekiwanych i innowacyjnych problemów i rozwiązań kryzysowych. Kreatywność obejmuje dwa procesy: myślenie, a następnie produkcję. Kreatywność to proces tworzenia czegoś nowego.

jaka jest między nimi różnica?

kluczowa różnica między kreatywnością a innowacją polega na tym, że pierwsza odnosi się do wygenerowania świeżego i nowego pomysłu lub planu, podczas gdy druga oznacza wprowadzenie na rynek nowej usługi, produktu lub wynalazku, który nie został wcześniej wprowadzony. Oto inne różnice w punktach:

  1. kreatywność jest związana z „wyobraźnią”, ale innowacja jest związana z „produktywnością i wdrażaniem”.
  2. nie ma finansowej konsumpcji kreatywności, ale istnieje możliwość ekspozycji na to na etapie wdrażania i innowacji.
  3. kreatywności nie da się zmierzyć, ale innowacyjność da się zmierzyć.
  4. jeśli tworzysz coś nowego i unikalnego z nicości, możesz powiedzieć, że to Ty go stworzyłeś, podczas gdy jeśli dokonałeś ulepszeń w czymś, co już istnieje, można powiedzieć, że było innowacyjne.
  5. etap myślenia nowych i niezwykłych rzeczy i pojęć określanych jako kreatywność, podczas gdy innowacja jest procesem przekształcania tych myśli w praktyczne zastosowanie.
  6. nie ma ryzyka związanego z kreatywnością, podczas gdy ryzyko zawsze wiąże się z innowacją.
  7. innowacja ma kilka różnych źródeł, ale kreatywność jest ograniczona w zdolnościach i cechach osobistych, które mogą nie być dostępne u nikogo.
  8. Innowacja wymaga kreatywności, a nie odwrotnie. Kreatywność rodzi się sama, mentalność Stwórcy jest dobrym darem inspiracji, który może narodzić się i może być rozwijany przez życie i zgromadzone doświadczenie oraz wzrost nauki i wiedzy. Kreatywny pomysł, gdy wyjdziemy z czyjejś głowy-to innowacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.