00:00:16.05 chociaż większość gatunków na planecie rozmnaża się seksualnie,
00:00:19.22 dlaczego niektóre gatunki nadal rozmnażają się aseksualnie?
00:00:22.14 dlaczego jest to ewolucyjnie korzystne
00:00:24.27 dla niektórych gatunków potrzeba dwojga rodziców do produkcji potomstwa
00: 00: 28.07, a dla innych tylko jednego?
00:00:30.28 zbadajmy, dlaczego istnieją różne formy rozmnażania
00:00:33.22 i co sprawia, że każda z nich jest korzystna
00: 00: 35.25W szczególnych okolicznościach.
00:00:38.24 dwa rodzaje reprodukcji
00:00:40.15 są aseksualne i seksualne.
00:00:42.01 rozmnażanie bezpłciowe jest wtedy, gdy organizm
00:00:45.14 tworzy z siebie genetycznie identyczny klon.
00:00:48.17 Większość najprostszych form życia,
00:00:50.18 takich jak bakterie,
00:00:52.13 rozmnaża się w ten sposób.
00:00:54.16 rozmnażanie płciowe jest znacznie bardziej złożone
00:00:57.21 i obejmuje dwóch członków gatunku
00:01:00.01, którzy łączą się, aby stworzyć genetycznie odrębne potomstwo.
00:01:03.25. eukariotyczne organizmy wielokomórkowe,
00: 01: 07.17. takie jak ludzie, ptaki i owady,
00: 01: 09.11.
00:01:12.12 największą zaletą reprodukcji seksualnej
00:01:14.14 jest to, że potomstwo jest genetycznie odmienne
00:01:18.03 od rodziców i rodzeństwa.
00:01:19.24 to pozwala gatunkowi ewoluować,
00:01:22.11 ponieważ dobór naturalny sprzyja potomstwu posiadającemu geny
00:01:24.25, które poprawiają ich przetrwanie w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
00: 01: 28.16:01:32.07 genu hemoglobiny
00:01:34.03 rozwiń anemię sierpowatą,
00:01:36.01 niszczycielska choroba, która powoduje
00:01: 38.21 nienormalnie niski poziom tlenu we krwi.
00:01:41.10 osoby, które mają tylko jedną kopię nieprawidłowego genu
00:01:44.18 mają znacznie mniej ciężką postać choroby.
00:01:47.27 co ciekawe, heterozygotyczne osobniki
00:01:50.00 są znacznie mniej podatne na zakażenie malarią,
00:01:52.06 co czyni je bardziej narażonymi na przeżycie
00:01:54.05 i mają większy sukces reprodukcyjny
00:01:56.08 na obszarach endemicznych malarii.
00:01:59.09 ten przykład pokazuje, jak rozmnażanie seksualne
00:02:01.14 może produkować potomstwo
00:02:03.14, które są genetycznie odmienne od swoich rodziców
00:02:05.15 i są lepiej przystosowane do przeżycia
00:02:07.22 w pewnych warunkach środowiskowych.
00:02:10.02 mówiliśmy o różnorodności genetycznej,
00:02:12.14 ale jak reprodukcja seksualna
00: 02: 14.19 generuje tę różnorodność w pierwszej kolejności?
00:02:17.03 podczas mejozy, która wytwarza plemniki i jajko
00:02:19.29,
00:02:22.09istnieją dwa kluczowe kroki, które produkują różnorodność genetyczną.
00:02:25.11 pierwsza jest rekombinacja miedzy homologicznymi chromosomami.
00:02:29.09 rekombinacja miesza matczyne i ojcowskie allele,
00:02:32.07 i prowadzi do nowych kombinacji genów
00:02:34.17 na każdym chromosomie w każdym pokoleniu.
00:02:37.18 drugi to niezależny asortyment chromosomów,
00:02:40.29, który generuje unikalne kombinacje chromosomów
00:02:44.11 w każdej gamecie.
00:02:46.20 podczas zapłodnienia,
00: 02: 48.24 jeden genetycznie unikalny plemnik
00: 02: 50.26I jedno genetycznie unikalne jajko
00:02:54.02 losowo łączą się, tworząc potomstwo
00: 02: 56.01, które jest genetycznie odmienne od rodziców.
00:02:58.01 podczas gdy różnorodność genetyczna wynikająca z rozmnażania płciowego
00:03:01.00 była krytyczna dla przetrwania wielu gatunków,
00:03:04.07 kojarzenie jest procesem energochłonnym, powolnym i ryzykownym.
00:03:08.02 aby zwiększyć szanse na wybór najlepszego partnera,
00:03:11.03 i dlatego najlepsze allele,
00: 03: 13.04 niektóre gatunki wyewoluowały wysoce wyrafinowane zachowania zalotów.
00:03:18.10male pawie, na przykład,
00:03:20.03 rosną długie, opalizujące pióra ogona
00:03:22.20 i wykonują wyszukany taniec, aby przyciągnąć partnera.
00:03:26.00 ale ten proces wymaga energii
00:03:27.29 i może przyciągnąć drapieżniki.
00:03:30.01 ponadto generowanie gamet do rozmnażania płciowego,
00:03:33.05, a następnie ciąża i inkubacja,
00:03:36.07 wymagają czasu i energii.
00:03:37.27 na przykład,
00:03:40.19 pingwiny cesarskie muszą siedzieć na jajach przez ponad dwa miesiące,
00:03:43.14 a słonie mogą być w ciąży przez prawie dwa lata.
00:03:49.02 podczas gdy rozmnażanie aseksualne
00:03:51.03 nie wytwarza genetycznie odrębnego potomstwa,
00:03:53.07 ma ważne zalety
00:03:55.07, które pozwalają na przetrwanie gatunku.
00:03:57.11 jeden, jest energooszczędny
00:03:59.15 i nie wymaga przyciągania partnera.
00: 04: 02.02 dwa, zwykle jest szybki.
00:04:04.10 niektóre bakterie mogą się rozmnażać
00:04:06.12 w zaledwie dwadzieścia minut.
00:04:08.17 i po trzecie, produkuje potomstwo, które jest genetycznie identyczne,
00: 04: 12.14 zaletą w stabilnych warunkach środowiskowych.
00:04:16.Na przykład bakterie, które przenoszą
00:04:19.04 Gen oporności na antybiotyki ampicylinę
00:04:22.07 będą nadal rosnąć u pacjentów przepisanych temu antybiotykowi.
00:04:25.16 odwrotnie, ponieważ rozmnażanie bezpłciowe
00:04:28.22 powoduje klony genetyczne,
00:04:30.20 wszystkie te bakterie umarłyby, gdyby pacjent
00:04:32.20 był leczony innym antybiotykiem.
00:04:35.26 rzadkie, przypadkowe mutacje w genomie
00:04:38.13 pozwalają organizmom rozmnażającym się aseksualnie
00:04:41.23 ewoluować różnorodność.
00:04: 44.17,
00:04:46.27i nie ma mechanizmu oddzielania szkodliwych i korzystnych mutacji
00:04:50.17 w celu rozmnażania się wśród przyszłych pokoleń.
00:04:54.04 zarówno reprodukcja seksualna, jak i bezpłciowa
00:04:56.20 dostarczają ważnych metod
00:04:59.07 dla przetrwania i adaptacji gatunków,
00:05:01.01 pozwalając milionom gatunków na ziemi dzisiaj
00:05:04.00 ewoluować i przetrwać w ich obecnej formie.
00:05:09.05 ten film został dostarczony przez Youreka Science
00: 05: 11.22 i iBiology, przynosząc najlepszą biologię na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.