Crossing-over är den process genom vilken homologa kromosomer utbyter segment med varandra. Det förekommer oftast under den första meiotiska uppdelningen. När prometafas börjar har varje kromosom duplicerats för att bilda två identiska systerkromatider. Korsning sker mellan homologa kromosompar, med systerkromatider av varje homologbytessegment på olika ställen längs kromosomens längd. Korsning sker också mellan systerkromatider, men eftersom de är genetiskt identiska kommer en sådan korsning inte att resultera i genetisk rekombination.

mekanismen för korsning

DNA-strängarna måste brytas för att utbyta sina segment. De delar av kromosomen som genomgår korsning innehåller samma genloki. Korsning leder till rekombination av generna på kromosomerna. Punkten för crossover är synlig som en korsformad chiasma.

utbytet är vanligtvis ömsesidigt – de utbytande segmenten av de två kromosomerna är av samma storlek-men korsning kan ibland vara ojämn. Korsning kan ske på flera platser mellan ett synapserande par homologa kromosomer. Korsning kan vara:

  1. enkel korsning;
  2. dubbel korsning;
  3. multipel korsning.

Crossing-over

det finns flera influenser som kan påverka övergången:

  • ålder;
  • de yttre påverkan-kemiska, fysiska, strålningar;
  • kön.

betydelsen av korsning

betydelsen av korsning är i genereringen av genetisk mångfald i de resulterande könscellerna. Nya, genetiskt rekombinerade könsceller skapas. Detta leder till variation bland avkommor. Varje given genetisk kombination kan vara fördelaktig eller ofördelaktig, men genetisk variation hos avkommor ökar sannolikheten för att åtminstone en del av avkomman kommer att överleva i en ständigt föränderlig miljö.

frekvensen för korsning mellan två genlokaler beror på avståndet mellan de länkade generna. Länkade gener är de som ligger på samma kromosom. Om inte korsning sker mellan dem överförs de länkade generna tillsammans varje gång meios inträffar. Om korsning sker mellan länkade gener kan alleler som vanligtvis ärvs tillsammans rekombineras och vidarebefordras separat i två olika könsceller. Sannolikheten för korsning mellan två genlokaler kan användas för att konstruera genkartor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.