utvisad vid två års ålder?

förskolebarn och dåligt beteende

under de senaste åren har ett antal studier visat en ökning av beteendeproblem bland förskolebarn. Utredare säger att dessa problem inkluderar ”långvariga raserianfall, fysisk och verbal aggression, störande sång-och motoriskt beteende, egendomsförstörelse, självskada, bristande efterlevnad, och tillbakadragande.”Samtidigt har Yale Child Study Center funnit att USA. förskolebarn är tre gånger mer benägna att utvisas från sina klassrum än elever i betyg K-12.

dessa resultat är alarmerande, särskilt mot bakgrund av det faktum att utmanande beteenden är en av de starkaste prediktorerna för allvarligare problem när barnen blir äldre, inklusive brottslighet, aggression, antisocialt beteende och missbruk.

vad händer? Ännu viktigare, vad kan vi göra åt det?

Experter väger in
forskning har tydligt visat att att delta i ett barnomsorgscenter ger de flesta förskolebarn en ökning av förläsning och matematiska färdigheter. Men det resulterar också ofta i” negativt socialt beteende”, särskilt när ett barn börjar gå i förskola före två års ålder.

många forskare ser den fortsatta ökningen av dåligt förskolebeteende som en indikation på behovet av förändring i skolprogram och klassrumsledning. Men det är också upp till föräldrarna att sätta gränser för sina barn och att undvika att trycka dem för hårt, för tidigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.