hur man väljer ett godkänt DNA-testföretag

när man väljer ett godkänt DNA-testföretag är det viktigt att vara omhändertagen under hela processen, ända fram till slutresultatet. Tveksamt är den viktigaste aspekten att kunna förstå dina resultat när testningen är klar. På DNA Legal är vi stolta över att ha de mest exakta, pålitliga och stressfria processerna med testning, vilket säkerställer strikt efterlevnad av riktlinjerna hos domstolarna och hemmakontoret. Tillsammans med en enkel process för att ställa in din testning; vi önskar att alla våra kunder att känna alla våra resultat är lätta att tolka samt.

när testningen är klar publiceras en papperskopia av resultaten tillsammans med en mailad kopia till individen som instruerar testningen. När du väljer din DNA-testleverantör är det viktigt att se till att de är en ackrediterad leverantör, vilket du kan se till genom att kolla på den officiella Gov-webbplatsen. Detta är viktigt för testning som krävs för lagliga eller Invandringsändamål. Dina resultat kommer att stödjas av bekräftelse av vårdkedjan som hålls under hela processen och bevis på identifiering av givarna, vilket nyligen har blivit en nödvändighet med Hemmakontorsapplikationer.

rapporten kommer sedan att gå in mer i detalj om vem som har testats, lista deras detaljer och ge tydlighet i de relationer vi har testat i vårt laboratorium. Tillsammans med denna detalj specificeras processen där proverna tog sig till vårt laboratorium och hur kontrollerna har slutförts. Ytterligare detaljer om DNA-extraktion och analys har illustrerats och förklarats.

resultattabell

givarna listas högst upp och bekräftar varje markör som har analyserats för att nå den statistiska slutsatsen. Läsaren kan se markörerna som har testats och matchats.

nedan har vi ett exempel på ett negativt och positivt resultat för ett faderskapstest för en påstådd far och 2 barn (negativ) och far och 1 barn (positiv). För att ett biologiskt förhållande för faderskap ska bevisas skulle laboratoriet behöva se till att det inte finns mer än 4 felmatchningar från markörtestningen. Vi kommer alltid att testa så många kromosomala markörer som möjligt för att nå en slutsats. Vi har cirkulerat de felaktiga markörerna för att illustrera detta.

exempel på ett negativt DNA-resultat – med 10 felmatchningar cirklade

exempel på ett positivt DNA-resultat – med markörmatchningar cirklade

resultat slutsats

den slutliga aspekten av resultatet är slutsatsen (som ses nedan), vilket är den slutliga förtydligandet av resultaten under testningen. Den biostatistiska utvärderingen stavas ut, vilket ger en tydlig förklaring av det beprövade eller inkluderande resultatet.

slutsatsen kommer att illustrera om barnet som testats mot den förmodade Fadern delade de genetiska markörer som måste vara närvarande vid testning för den biologiska fadern. Sannolikheten för faderskapstestning tillhandahålls sedan så att läsaren kan se procentandelen för detta biologiska förhållande

exempel på en positiv slutsats:

exempel på en negativ slutsats:

för att ett biologiskt förhållande ska bevisas mellan två individer kommer vårt laboratorium att testa kromosomala markörer. Vårt DNA består av ’byggstenar’ som vi ärver från våra föräldrar. Dessa unika ’byggstenar’ eller markörer är det som tillåter oss att jämföra två DNA-profiler för jämförelse.

cirka 50% av markörerna i ett barn ska överföras från Fadern och cirka 50% från modern. Vårt laboratorium kommer att se ut för att testa autosomala markörer, ’ Y ’- markörer och’ X ’ – markörer när vi vill bevisa faderskap eller Moderskap. Vårt laboratorium kommer att testa så många markörer som möjligt för att bevisa eller motbevisa en relation och standard vi testar för ett absolut minimum av 24 markörer.

Sannolikhet %

det finns ett klassificeringssystem för faderskapstestning och hur du ser det på dina resultat.

när vi vill bevisa ett förhållande via DNA testar vi det som kallas alleler eller kromosomala markörer. Barnet får hälften av allelerna från modern och den andra hälften från fadern. Så idealiskt med en given kombination delar Fadern exakt 50% med barnet. Uteslutningen för faderskap är alltid 100% eftersom situationen är annorlunda. Rekommendationen (med tanke på mutationshastigheten för de olika loci/markörerna) är att en missanpassning av mer än fyra markörer är en uteslutning av faderskap. Men igen kan det finnas undantag, vanligtvis är resultatet dock iögonfallande.

om det till exempel finns för många homozygota markörer i barnet kan det innebära att barnet har ärvt markörer från mer avlägsna släktingar. Detta och andra potentiella scenarier beaktas och bestäms genom de tusentals beräkningar som sker i vårt labb.

om mottagaren av resultaten fortfarande är osäker efter rapporten och slutsatserna har vi ett team av professionella experter som finns till hands för att hjälpa till med tolkningen av resultaten. De kan maila in eller ringa vårt kontorsteam på 02034243470.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.