hälsoexperter är överens om att rökning av marijuana kan skada lungorna. Den skadliga effekten av kronisk, frekvent användning av marijuana på hjärnan är också väl etablerad. Men medan mer forskning krävs om de potentiella fördelaktiga och/eller skadliga effekterna av marijuana på synen, vet vi att läkemedlet har några viktiga effekter på ögonen.

en av de mest märkbara effekterna inträffar strax efter rökning av läkemedlet: röda ögon. THC (tetrahydrocannabinol) i marijuana sänker blodtrycket som vidgar blodkärlen och ökar blodflödet i hela kroppen. Detta får blodkärlen i ögonen att expandera, vilket orsakar rodnad eller blodsprängda ögon.

forskare undersöker fortfarande den potentiella negativa effekten av marijuana på perifer syn, förändrat ögontryck och visuell bearbetning. Användning av marijuana kan ha potentiellt allvarliga effekter på dessa områden.

vissa människor undrar om de potentiella positiva effekterna av marijuana för glaukompatienter. Glaukom är en sjukdom i synnerven och patienter med glaukom har ökat ögontrycket. Medan marijuana minskar trycket i ögonen, gör det det under en relativt kort tid. Eftersom marijuana också vanligtvis påverkar människors förmåga att koncentrera sig, fatta beslut, köra, använda tunga maskiner etc., läkemedlet är för närvarande inte en rekommenderad behandling för sjukdomen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.