Abstrakt

Tunntarmshypoperfusion/upphörande av arteriell inflöde resulterar i akut mesenterisk ischemi och beror på embolisk obstruktion av den överlägsna mesenteriska artären eller akut trombotisk obstruktion (vanligtvis av ett redan sjukt mesenteriskt kärl). Morbiditet och dödlighet av detta tillstånd är höga. Behandling innebär konservativa åtgärder (syre, antikoagulation, i.v. vätskor) såväl som kirurgisk (tarmresektion, embolektomi, bypass) och endovaskulär (embolektomi, ballongdilatation, stent) ingrepp. Inte alla patienter behöver kirurgi, men peritonit eller nekros i full tjocklek kräver kirurgi i godriskkandidater. Hos patienter med dålig risk kan palliation vara motiverad.

ischemisk kolit är den vanligaste formen av gastrointestinal ischemi, och mer än 40 fall per 100 000 populationer observeras årligen. Patofysiologin för detta tillstånd är dåligt förstådd, och de presenterande kliniska tecknen är ospecifika. Symtomatisk behandling kräver sjukhusinläggning, med kirurgi endast för perforering som en tidig komplikation eller striktur som en sen komplikation.

kronisk mesenterisk ischemi resulterar vanligtvis från aterosklerotisk förträngning av celiaki eller överlägsna mesenteriska artärer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.