kreativitet och Innovation är grundläggande och viktiga motorer för alla affärsdiscipliner och tekniska aktiviteter på individ -, team-och organisationsnivå. kreativitet och innovation i någon organisation har blivit en av de avgörande faktorerna för organisatorisk prestanda, framgång och långsiktig överlevnad. Den kreativa processen är en kritisk del av inlärningsupplevelser och praxis och båda är viktiga delar av processen för idealgenerering och implementering för att utveckla och introducera nya och förbättrade sätt att göra saker och mot bättre rutiner, prestanda, praxis eller produkter.

Vad är Innovation Mean

Innovation är genomförandet av en ny ide, produkt, tjänst eller process som använder kreativitet för att öka värdet för företag, regering eller samhälle. Värdet kan vara ekonomiskt, socialt, psykologiskt eller estetiskt. det är gnistan som förbättrar företagets position och gör den till den största och bäst positionerade på marknaden. Det är också en stil av företagsbeteende och politik som är bekväm med nya ideer, risker och händelser från plötslig tillväxt eller till och med misslyckande.

företag som vet hur man innoverar syftar inte nödvändigtvis till forskning och utveckling. Istället odlar de ett nytt mönster av företagsbeteende som leder till kontinuerlig utveckling och större vinst på ett bättre och bekvämare sätt.

Vad är kreativitet betyder

kreativitet är förmågan att skapa och kvaliteten på att vara kreativ för att producera nya, imaginära och okända ideer och inställningsmöjligheter för att omvandla dem till verklighet. Kreativitet kännetecknas av förmågan att uppfatta världen på nya sätt, skapa dolda mönster, länka till synes orelaterade fenomen och skapa oväntade och innovativa problem och krislösningar. Kreativitet innebär två processer: tänkande, sedan produktion. Kreativitet är processen att skapa något nytt.

vad är skillnaden mellan dem?

huvudskillnaden mellan kreativitet och innovation är att den första hänvisar till att skapa en ny och ny ide eller plan, medan den andra innebär att man initierar ny tjänst, produkt eller uppfinning till marknaden, som inte introduceras tidigare. Här är de andra skillnaderna i punkter:

  1. kreativitet är relaterad till ’fantasi’, men innovation är relaterad till’produktivitet och genomförande’.
  2. det finns ingen ekonomisk konsumtion av kreativitet men det finns en möjlighet för exponering för det vid implementerings-och innovationsstadiet.
  3. kreativitet kan aldrig vara mätbar, men innovation kan vara mätbar.
  4. om du skapar något nytt och unikt från ingenting kan du säga att du skapade det, medan om du har gjort förbättringar av något som redan finns kan det sägas att det var innovativt.
  5. tänkandet av nya och ovanliga saker och begrepp som kallas kreativitet medan innovation är processen att omvandla dessa tankar till praktisk användning.
  6. det finns ingen risk för kreativitet, medan risken alltid är kopplad till innovation.
  7. Innovation har flera olika källor, men kreativitet är begränsad i förmåga och personliga egenskaper som kanske inte är tillgängliga för någon.
  8. Innovation kräver kreativitet, inte vice versa. Kreativitet är född på egen hand, skaparens mentalitet är en bra inspirationsgåva som kan födas med och kan utvecklas av livet och ackumulerad erfarenhet och ökningen av vetenskap och kunskap. Den kreativa tanken när du kommer ut ur någons huvud – det är en innovation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.