00:00:16.05 även om de flesta arter på planeten reproducerar sexuellt,
00:00:19.22 varför reproducerar vissa arter fortfarande asexuellt?
00:00:22.14 Varför är det evolutionärt fördelaktigt
00:00:24.27 för vissa arter att kräva två föräldrar att producera avkomma
00:00: 28.07 och andra bara en?
00:00:30.28 låt oss undersöka varför olika former av reproduktion existerar
00:00:33.22 och vad som gör var och en fördelaktig
00:00: 35.25 under särskilda omständigheter.
00:00:38.24 de två typerna av reproduktion
00: 00: 40.15 är asexuella och sexuella.
00:00:42.01 asexuell reproduktion är när en organism
00: 00: 45.14 gör en genetiskt identisk klon av sig själv.
00:00:48.17 de flesta av de enklaste livsformerna,
00:00:50.18 såsom bakterier,
00: 00: 52.13 reproducerar på detta sätt.
00:00:54.16 sexuell reproduktion är mycket mer komplex
00:00:57.21 och innebär att två medlemmar av en art
00: 01: 00.01 samlas för att producera genetiskt distinkta avkommor.
00:01:03.25de flesta eukaryota flercelliga organismer,
00:01:07.17 såsom människor, fåglar och insekter,
00:01:09.11 genomgår sexuell reproduktion.
00:01:12.12 den största fördelen med sexuell reproduktion
00:01:14.14 är att avkomman är genetiskt åtskilda
00: 01: 18.03 från sina föräldrar och sina syskon.
00:01:19.24 detta gör det möjligt för en art att utvecklas,
00:01:22.11 eftersom naturligt urval kommer att gynna avkomman som bär gener
00: 01: 24.25 som förbättrar deras överlevnad under olika miljöförhållanden.
00:01: 28.16 till exempel människor som bär två onormala kopior
00:01:32.07 av hemoglobingenen
00:01:34.03 utveckla sicklecellanemi,
00:01:36.01 en förödande sjukdom som resulterar i
00:01: 38.21 onormalt låga nivåer av syre i blodet.
00:01:41.10 individer som bara har en kopia av den onormala genen
00: 01: 44.18 har en mycket mindre allvarlig form av sjukdomen.
00:01:47.27 intressant är att heterozygota individer
00:01:50.00 är mycket mindre benägna att infektera med malaria,
00:01:52.06 vilket gör dem mer benägna att överleva
00:01:54.05 och har högre reproduktiv framgång
00: 01: 56.08 i malaria-endemiska områden.
00:01:59.09 detta exempel visar hur sexuell reproduktion
00:02:01.14 kan producera avkommor
00:02:03.14 som är genetiskt skilda från sina föräldrar
00:02:05.15 och är bättre lämpade att överleva
00: 02: 07.22 under vissa miljöförhållanden.
00:02:10.02 vi har talat om genetisk mångfald,
00:02:12.14 men hur genererar sexuell reproduktion
00:02: 14.19 denna mångfald i första hand?
00:02:17.03 under meios, som producerar spermier och ägg
00:02: 19.29 behövs för sexuell reproduktion,
00:02:22.09det finns två viktiga steg som producerar genetisk mångfald.
00: 02: 25.11 först är rekombination mellan homologa kromosomer.
00:02:29.09 rekombination blandar maternell och faderlig alleler,
00:02:32.07 och resulterar i nya genkombinationer
00: 02: 34.17 på varje kromosom i varje generation.
00:02:37.18 den andra är det oberoende sortimentet av kromosomer,
00:02:40.29 som genererar unika kombinationer av kromosomer
00: 02: 44.11 i varje gamete.
00:02:46.20 under befruktning,
00:02:48.24 en genetiskt unik Sperma
00: 02: 50.26och ett genetiskt unikt ägg
00:02:54.02 slumpmässigt kombineras för att bilda en avkomma
00:02:56.01 som är genetiskt skild från sina föräldrar.
00:02:58.01 medan genetisk mångfald som härrör från sexuell reproduktion
00:03:01.00 har varit avgörande för överlevnaden för många arter,
00: 03: 04.07 parning är en energikrävande, långsam och riskabel process.
00:03:08.02 för att förbättra chansen att välja den bästa partnern,
00:03:11.03 och därför de bästa allelerna,
00: 03: 13.04 vissa arter har utvecklat mycket sofistikerade uppvaktningsbeteenden.
00:03:18.10manliga påfåglar, till exempel
00:03:20.03 växa långa, iriserande svansfjädrar
00:03:22.20 och utföra en utarbetad dans för att locka en kompis.
00:03:26.00 men denna process kräver energi
00: 03: 27.29 och kan locka rovdjur.
00:03:30.01 dessutom tar generering av könsceller för sexuell reproduktion,
00:03:33.05 och efterföljande dräktighet och inkubation,
00:03: 36.07 tid och energi.
00:03:37.27 till exempel
00:03:40.19 kejsarpingviner måste sitta på sina ägg i över två månader,
00: 03: 43.14 och elefanter kan vara gravida i nästan två år.
00:03:49.02 medan asexuell reproduktion
00:03:51.03 inte producerar genetiskt distinkta avkommor,
00:03:53.07 har det viktiga fördelar
00:03: 55.07 som möjliggör arternas överlevnad.
00:03:57.11 ett, det är energieffektivt
00: 03: 59.15 och kräver inte att locka en kompis.
00: 04: 02.02 två, det är vanligtvis snabbt.
00:04:04.10 vissa bakterier kan reproducera
00: 04: 06.12 på så lite som tjugo minuter.
00:04:08.17 och tre, det producerar avkommor som är genetiskt identiska,
00: 04: 12.14 en fördel i stabila miljöförhållanden.
00:04:16.24till exempel kommer bakterier som bär
00:04:19.04 en ampicillin antibiotikaresistensgen
00:04:22.07 att fortsätta växa hos patienter som ordinerats detta antibiotikum.
00:04:25.16 omvänt, eftersom asexuell reproduktion
00:04:28.22 resulterar i genetiska kloner,
00:04:30.20 dessa bakterier skulle alla dö om patienten
00: 04: 32.20 behandlades med ett annat antibiotikum.
00:04:35.26 sällsynta, slumpmässiga mutationer i genomet
00:04:38.13 tillåter asexuellt reproducerande organismer
00: 04: 41.23 att utveckla mångfald.
00: 04: 44.17 detta är dock en långsam process,
00:04:46.27och det finns ingen mekanism för att separera skadliga och fördelaktiga mutationer
00: 04: 50.17 för förökning till kommande generationer.
00:04:54.04 både sexuell och asexuell reproduktion
00:04:56.20 ger viktiga metoder
00:04:59.07 för arters överlevnad och anpassning,
00:05:01.01 tillåter miljontals arter på jorden idag
00: 05: 04.00 att utvecklas och överleva i sina nuvarande former.
00:05:09.05 den här videon har tillhandahållits av Youreka Science
00: 05: 11.22 och iBiology, vilket ger världens bästa biologi till dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.