kronisk andnöd definieras som andnöd som varar mer än en månad. Hos ungefär två tredjedelar av patienter med andnöd är den bakomliggande orsaken hjärt-lungsjukdom. Att upprätta en noggrann diagnos är avgörande eftersom behandlingen skiljer sig beroende på det underliggande tillståndet. Astma, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, lunginflammation, hjärtischemi, interstitiell lungsjukdom och psykogena orsaker står för 85 procent av patienterna med detta huvudsakliga symptom. Historien och den fysiska undersökningen bör vägleda valet av initiala diagnostiska tester såsom elektrokardiogram, bröstradiografi, pulsoximetri, spirometri, fullständigt blodantal och metabolisk panel. Om dessa är ofullständiga anges ytterligare testning. Formell lungfunktionstestning kan behövas för att fastställa en diagnos av astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller interstitiell lungsjukdom. Datortomografi med hög upplösning är särskilt användbar för att diagnostisera interstitiell lungsjukdom, idiopatisk lungfibros, bronkiektas eller lungemboli. Ekokardiografi och hjärnnatriuretiska peptidnivåer hjälper till att fastställa en diagnos av hjärtsvikt. Om diagnosen förblir oklar kan ytterligare tester krävas. Dessa inkluderar ventilationsperfusionsskanningar, Holter-övervakning, hjärtkateterisering, esophageal pH-övervakning, lungbiopsi och kardiopulmonell träningstestning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.